گزارش موارد نقض قوانین سایت

چنانچه با کالایی که ناقض قوانین سایت بوده، برخورد نمودید، لطفا با کلیک بر روی لینک تماس با ما و از فرم موجود به ما اطلاع رسانی نمایید. هنگامی که قوانین سایت ایسام نقض می شود، سایت پس از حذف یا ویرایش، تذکر مرتبط را به فروشنده کالا ارسال می کند.

تعریف قفل فروش: حساب فروش فروشنده مسدود می شود و کالاهای فروشنده در سایت نمایش داده نمی شود.

در چه مواردی فروشنده قفل فروش می شود؟

عدم ارسال کالا ظرف مدت ۳۶ ساعت پس از فروش

درج اطلاعات تماس در بخش “جزییات کالا” یا “سوال از فروشنده”

درج بارنامه نادرست

درج هزینه پستی بالا، نادرست و یا نامتعارف

داشتن شکایت زیاد: فروشنده ای که در بیشتر فروشهای خود، خریدار از او ناراضی است.

ثبت مکرر کالا در گروه نادرست

تلاش برای انجام معامله خارج از سایت وینگ بید و یا دادن پیشنهاد جهت انجام معامله در خارج از سایت وینگ بید

چنانچه حساب کاربری با حساب کاربری دیگری که تخلف در فروش داشته و قفل فروش شده است، توسط سیستم هوشمند مرتبط شود، قفل فروش می شود.

 

تعریف قفل مزایده: خریدار نمی تواند در مزایدات پیشنهاد دهد.

در چه مواردی خریدار قفل مزایده می شود؟

اگر خریدار در مزایده برنده شود و ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از اتمام مزایده، مبلغ آن را پرداخت نکند.

چنانچه توسط سیستم هوشمند وینگ بید، تشخیص داده شود که فرد در مزایده خود و یا نزدیکان و آشنایان خود شرکت کرده است و سعی در افزایش قیمت مزایده داشته است، حساب مزایده ایشان به صورت خودکار مسدود می شود.

چنانچه حساب کاربری با حساب کاربری دیگری که تخلف در مزایدات داشته و قفل مزایده شده است، توسط سیستم هوشمند مرتبط شود، قفل مزایده می شود.

 

تعریف قفل پیشنهاد قیمت کمتر: خریدار نمی تواند در کالاهایی که برای فروش با پیشنهاد قیمت کمتر نیز است، پیشنهاد قیمت کمتر دهد.

در چه مواردی خریدار قفل پیشنهاد قیمت کمتر می شود؟

اگر خریدار پیشنهاد قیمت کمتر بدهد و فروشنده پیشنهاد ایشان را تایید کند و خریدار مبلغ آن را طی مدت ۲۴ ساعت پرداخت نکند.

 

تعریف قفل کامل: حساب کاربری فرد به طور کامل قفل می شود و کاربر نمی تواند وارد حساب کاربری خود شود.

در چه مواردی کاربر قفل کامل می شود؟

توهین و ناسزا، تمسخر و تهدید سایر کاربران

فروش کالاهای ممنوعه

طرح شکایت نابجا: خریداری که در بیشتر خریدهای خود، شکایت نابجا مطرح می کند.

درج اطلاعات تماس در نام کاربری

استفاده از تصاویر مغایر با شئونات اسلامی در پروفایل

ایجاد حساب کاربری جدید توسط کاربر خاطی: در صورتی که حساب کاربری قبلی فرد همچنان مسدود است، حساب کاربری جدید نیز بسته می شود.

تلاش برای انجام معامله خارج از سایت وینگ بید و یا دادن پیشنهاد جهت انجام معامله در خارج از سایت وینگ بید

چنانچه حساب کاربری با حساب کاربری دیگری که تخلف داشته و قفل کامل شده است، توسط سیستم هوشمند مرتبط شود، قفل کامل می شود.

تخطی از سایر قوانین توافق نامه کاربری

 

باز شدن حساب کاربری

کاربرانی که حساب کاربری آنها قفل می شود و نیز افرادی که حساب کاربری آنها توسط سیستم هوشمند وینگ بید به حساب های متخلف متصل می شود، در صورت تمایل برای رفع مسدودی، طبق قوانین وینگ بید باید باید تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی را به آدرس ایمیلinfo@vingbid.com ارسال نمایند.

تصویر مدارک ذکر شده صرفا برای تطبیق با اطلاعات ثبت شده شما در سایت دریافت می گردد و نزد وینگ بید به صورت محرمانه باقی می ماند.

پس از ارسال مدارک و بررسی آنها، حساب کاربری طی ۱۰ روز فعال می شود.

چنانچه حساب کاربری فرد متخلف مجدد قفل شود، حساب کاربری ایشان حداقل تا ۶ ماه مسدود می شود و پس از طی شدن این مدت، کاربر در صورت تمایل درخواست خود را برای باز شدن قفل حساب اعلام می کند تا بررسی شود.

در صورتی که حساب کاربر پس از ۶ ماه باز شود و کاربر دوباره تخلف کند، حساب ایشان برای همیشه مسدود خواهد ماند.